29-09-06

Zoon Gianni en schoonmoeder aan het werk

Ook voor ouderen is Groen! de beste keuze, vind ik. Groen! verzet zich het hardst tegen de luchtvervuiling die ouderen het geamakkelijkst, soms zelfs dodelijk, treft. Groen! spant zich ook al jaren in voor meer verkeersveiligheid. Belangrijk voor ouderen, omdat zij gemakkelijk het slachtoffer worden en moeilijker genezen. We hebben dus een speciale folder gemaakt voor senioren. Dit keer komen op de Antwerpse groene lijsten niet minder dan 37 kandidaten op boven 55. Ouderen tellen dus mee in de groene partij, net zoals jongeren. Maar die folder en die oudere kandidaten moeten tot bij de oudere kiezers komen. Dus helpt mijn zoon Gianni ijverig mee om etiketten te plakken, folders in omslagen te steken.PICT3208PICT3213Toen mijn 86jarige schoonmoeder op bezoek kwam werd ook zij ingeschakeld.PICT3220

18:13 Gepost door Jeannine in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Prachtig. Welke kunstenaar maakt zo een Blog?

Gepost door: Ludo Dierickx | 09-10-06

Debatavond: fijn stof
VZW AKTIEKOMITEE RED DE VOORKEMPEN
Arrondissement Antwerpen
Voorzitter
Mr.Rombouts Jozef Secretariaat:
Karel Selsstraat 37 Canadalaan 34 b 3 - 2960 Brecht
2900 Schoten TEL –FAX via PC 03 636 41 27
E-mail : jozef_rombouts@telenet.be E-mail: luc.melis3@pandora.
Afdeling: Ranst - Wommelgem
Via Google:
blog.seniorennet.be/dwreddevoorkempen

Nieuwsbrief
Afdeling Wommelgem


Debat:
Wilt U het fijne
weten over fijn stof?

Debatavond:Omschrijving van het aanbod
We weten het allemaal, onze lucht is niet zuiver. In ons klein maar dichtbevolkte landje rijden, relatief gezien, het grootste aantal auto’s en vrachtwagens met dieselmotor rond. Bovendien zitten we in de Antwerpse Voorkempen met de lucht van het industrie- en havengebied en er waait veel fijn stof uit het buitenland over ons.

De gevolgen ervan voor onze gezondheid, meer bijzonder in het Antwerpse en de Antwerpse Kempen.

Kunnen in de regio nog grote bedrijvenzones en distributiecentra (Wommelgem – Oelegem) ingeplant worden?

In onze regio is de Europese norm voor FIJN STOF al in de maand mei overschreden. Wat dan?

-Welke invloed heeft deze uitstoot van verbrandingsgassen op onze luchtkwaliteit en bijgevolg op onze gezondheid?

-Is de toename van allergieën te wijten aan de slechte luchtkwaliteit?
-Vullen onze longen zich langzaam met fijn stof?

-Wordt onze levensduur verkort door de lucht?

-Krijgen we sneller kanker door de inademing van al dat fijn stof en andere
schadelijke stoffen die we niet kunnen waarnemen?

-Kunnen we er zelf wat aan doen? En wat doet de overheid en welke consequenties heeft dit?

Op deze vragen trachten professor Nick Van Laerebeke van de Gentse universiteit en andere sprekers een antwoord te geven.

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met de milieudienst van Antwerpen.


Opmerkingen/Praktisch
Wanneer: 19/10/2007om 19.30 uur
Waar: Cultureel Centrum Merksem (kasteel Bouckenborgh), zaal 3, 1ste verdieping - Bredabaan 561 - 2170 Merksem

bereikbaar tram 3, bus 33, 600, 601, 605, 610, 620, 621, 629, 640 tot 643, 650, 660, 661, 670

Gratis deelname.

Reservatie is om praktische redenen (overgroot succes congres verleden jaar) wel gewenst via het nummer 03 217 08 26 (inschrijven mogelijk vanaf 11 september).

Meer informatie via Google:

Dhr Dirk Weyler interviewt Bart Martens, Filip Dewinter, Marleen Van Den Eynde, Rudi Daems, Mark Verhaegen, Jos Bex, Mieke Vogels, Jan Peumans en Anncik Deridder en schotelt hen stellingen voor ivm FIJN STOF om te commentariëren.
Zuivere logistiek wordt tevens op de korrel genomen. Deze geeft weinig toegevoegde waarde en bemoeilijkt de Kyotonorm.

blog.seniorennet.be/dwreddevoorkempen


Aanbod bestemd voor mensen uit
Provincie Antwerpen


Programma
19.00u: Waarschijnlijk zal je de waterstofbus kunnen bewonderen…even afwachten voor de bevestiging!
Debatavond:
19.30: verwelkoming door dhr Rombouts, voorzitter van vzw Red de Voorkempen

19.40u – 21.00u: Moderator ere senator Paul Staes ondervraagt o.a. professor Nicolas van Larebeke, hoogleraar Universiteit Gent en de heer Guy Lauwers, Schepen voor leefmilieu van de Stad Antwerpen.

21.00u tot 22.00u: vragen vanuit het publiek

22.00u : receptie (gratis)

Vzw Red de Voorkempen
Dirk Weyler


11.09-2007

Gepost door: dirk weyler | 11-09-07

Fijn stof: teveel verkeer: hoe los je dat op? E313 overbelast. E313 Overbelast

De dagelijkse ellende op de E313 is niet te overzien. Er is niet alleen het fileprobleem. Het traject afleggen tussen Geel en Antwerpen wordt stilaan pure waaghalzerij. De congestie reikt tot achter Tessenderlo. Elke dag gebeuren er ongevallen. In de discussie over de E313 zeggen sommigen dat er meer via het water moet worden vervoerd.

Vrachtvervoer via het Albertkanaal kent ook zijn grenzen!

Een nog niet gepubliceerde studie van het Waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout stelt dat de verzilting van het Albertkanaal stilaan verontrustende vormen aanneemt. Het verzilte water reikt vandaag tot aan de sluizen te Wijnegem.
Gezien het drukke scheepvaartverkeer, dat in de toekomst allicht nog heel wat drukker zal worden, moet er meer worden versast in de sluizen, tenzij men zou opteren voor lange, wachtende files van schepen, wat de economische voordelen van hogere bruggen en van een breder Albertkanaal behoorlijk zou reduceren.
Maar veel versassingen doen het waterpeil in het Albertkanaal dalen, en de Maas levert onvoldoende volume aan water om dat zomaar te kunnen doen. Bijgevolg zal men water stroomopwaarts moeten terugpompen om het kanaal op peil te houden.
Probleem is nu dat men dat in Wijnegem te zilt water stroomopwaarts pompt, zodat de watervang van de AWW, die daar niet verafgelegen is, verzilt water zal oppompen, wat dramatische gevolgen heeft voor én het drinkwater van heel Antwerpen én voor het bedrijfswater van de hele Antwerpse industrie.
• Het grondwaterpeil daalt, onder meer in de Voorkempen, opvallend. Als de watervang van de AWW uit het Albertkanaal in het gedrang komt en er dus meer zal moeten worden overgeschakeld op grondwater, kan het grondwaterpeil in de Voorkempen dat dan aan?
• Er bestaan afspraken met Nederland over de volumes aan water die van de Maas kunnen worden afgetapt. Als de trafiek - en dus de versassingen - op het Albertkanaal stijgt en dus het waterpeil daalt, komen die afspraken met Nederland dan niet in het gedrang, zeker bij lage waterstanden van de Maas? En komt het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal dan tijdelijk tot stilstand?

Gepost door: dirk weyler | 08-10-07

Alternatieven voor E313 Vzw Red de Voorkempen / Dirk Weyler lanceert voorstellen voor het fileleed op de E313
www.bloggen.be/dirk_weyler

Gepost door: dirk weyler | 07-04-08

j'apprecie votre site internet et je me permet de mettre un lien vers le mien . n hesitez pas a visiter !

Gepost door: plombier paris | 21-02-15

De commentaren zijn gesloten.